Ceník služeb

       Vycházíme z velikosti a složitosti zakázky.
       lokalitě
       pracovní vytíženosti
       vycházím ze své praxe a cen jednotlivých výrobců
       Zakázky nezískáváme podhodnocenou nabídkou, ale cenou,
          za kterou jsme ji schopní zrealizovat v požadované a odpvídajicí kvalitě.
       Pracujeme pouze pro majitele či přímé investory. Ne subdodávky!!!
       17 let práce ve stavebnictví a se sádrokartonem.